Radić, Irena. " POJMOVNE METAFORE U DISKURSU O ŠTRAJKU PROSVETNIH RADNIKA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2019.10 (10): 52-87. Web. 8 јул. 2020