Radić, Irena. " POJMOVNE METAFORE U DISKURSU O ŠTRAJKU PROSVETNIH RADNIKA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 10.10 (2019): 52-87. Web. 1 авг. 2021