Moderc, Saša, I Barbi, Maurizio. " LEKSIČKA VARIJACIJA EKVIVALENATA DIJALEKTALNOG VULGARIZMA MORTACCI U SRPSKOM PREVODU PAZOLINIJEVOG ROMANA ISKUSNI MOMCI" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2019 Broj 10 (13 децембар 2019)