Moderc, Saša, & Maurizio Barbi. " LEKSIČKA VARIJACIJA EKVIVALENATA DIJALEKTALNOG VULGARIZMA MORTACCI U SRPSKOM PREVODU PAZOLINIJEVOG ROMANA ISKUSNI MOMCI." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 2019.10 (10): 38-51. Web. 19 сеп. 2020