Moderc, S., & Barbi, M. 2019 дец 13. LEKSIČKA VARIJACIJA EKVIVALENATA DIJALEKTALNOG VULGARIZMA MORTACCI U SRPSKOM PREVODU PAZOLINIJEVOG ROMANA ISKUSNI MOMCI. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 2019:10