Moderc, S., & Barbi, M. (2019). LEKSIČKA VARIJACIJA EKVIVALENATA DIJALEKTALNOG VULGARIZMA MORTACCI U SRPSKOM PREVODU PAZOLINIJEVOG ROMANA ISKUSNI MOMCI. Komunikacija I Kultura Online, 2019(10), 38-51. doi:10.18485/kkonline.2019.10.10.3