Srdić, Smilja, Kostić-Tomović, Jelena, I Ivanović, Branislav. " FRAZEOLOŠKI ELEMENTI U SAVREMENIM REKLAMNIM SLOGANIMA NA NEMAČKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 9 Broj 9 (8 децембар 2018)