Milivojević, Tatjana. " VLADANJE SOBOM: NUŽNI USLOV RAZVOJA LIČNOSTI, KVALITETNE KOMUNIKACIJE I DOBRIH MEĐULJUDSKIH ODNOSA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 9 Broj 9 (8 децембар 2018)