Kuzmanović Jovanović, Ana. " „PUTOVATI I STALNO POMERATI CILj“: NEMAČKA I SRPSKI DRŽAVNI NARATIV O EVRO-INTEGRACIJAMA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 9.9 (2018): 119-140. Web. 12 нов. 2019