Silaški, Nadežda. " TATJANA ĐUROVIĆ: ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE NAUKE I STRUKE U SVETLU KOGNITIVNE LINGVISTIKE. BEOGRAD: CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST, EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU, 2017" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 8 Broj 8 (10 децембар 2017)