Silaški, Nadežda. " TATJANA ĐUROVIĆ: ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE NAUKE I STRUKE U SVETLU KOGNITIVNE LINGVISTIKE. BEOGRAD: CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST, EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU, 2017." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 8.8 (2017): 211-218. Web. 30 мар. 2020