Silaški, N. 2017 дец 10. TATJANA ĐUROVIĆ: ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE NAUKE I STRUKE U SVETLU KOGNITIVNE LINGVISTIKE. BEOGRAD: CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST, EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU, 2017. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 8:8