Silaški, N. (2017). TATJANA ĐUROVIĆ: ENGLESKI JEZIK EKONOMSKE NAUKE I STRUKE U SVETLU KOGNITIVNE LINGVISTIKE. BEOGRAD: CENTAR ZA IZDAVAČKU DELATNOST, EKONOMSKI FAKULTET U BEOGRADU, 2017. Komunikacija I Kultura Online, 8(8), 211-218. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/302