Belošević, Milena. " NEDAD MEMIĆ: RJEČNIK GERMANIZAMA I AUSTRIJACIZAMA U BOSANSKOME JEZIKU. SARAJEVO: CONNECTUM, 2014, 285 STRANA, ISBN 978-9958-29-059-6." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 8 Broj 8 (10 децембар 2017)