Belošević, Milena. " NEDAD MEMIĆ: RJEČNIK GERMANIZAMA I AUSTRIJACIZAMA U BOSANSKOME JEZIKU. SARAJEVO: CONNECTUM, 2014, 285 STRANA, ISBN 978-9958-29-059-6.." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 8.8 (2017): 190-196. Web. 2 апр. 2020