Belošević, M. (2017). NEDAD MEMIĆ: RJEČNIK GERMANIZAMA I AUSTRIJACIZAMA U BOSANSKOME JEZIKU. SARAJEVO: CONNECTUM, 2014, 285 STRANA, ISBN 978-9958-29-059-6.. Komunikacija I Kultura Online, 8(8), 190-196. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/298