BELOŠEVIĆ, Milena. NEDAD MEMIĆ: RJEČNIK GERMANIZAMA I AUSTRIJACIZAMA U BOSANSKOME JEZIKU. SARAJEVO: CONNECTUM, 2014, 285 STRANA, ISBN 978-9958-29-059-6.. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 190-196, дец. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/298>. Datum pristupa: 06 апр. 2020