D. Lupulović, Dragana. " U TEKSTU POSTOJI ZAGRLJAJ – INTERTEKSTUALNA POVEZANOST ROMANA SATI MAJKLA KANINGEMA SA GOSPOĐOM DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (9 новембар 2017)