D. Lupulović, Dragana. " U TEKSTU POSTOJI ZAGRLJAJ – INTERTEKSTUALNA POVEZANOST ROMANA SATI MAJKLA KANINGEMA SA GOSPOĐOM DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 5.5 (2014): 151-168. Web. 10 јул. 2020