D. Lupulović, D. 2017 нов 9. U TEKSTU POSTOJI ZAGRLJAJ – INTERTEKSTUALNA POVEZANOST ROMANA SATI MAJKLA KANINGEMA SA GOSPOĐOM DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 5:5