D. Lupulović, D. (2017). U TEKSTU POSTOJI ZAGRLJAJ – INTERTEKSTUALNA POVEZANOST ROMANA SATI MAJKLA KANINGEMA SA GOSPOĐOM DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF. Komunikacija I Kultura Online, 5(5), 151-168. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/279