D. LUPULOVIĆ, Dragana Ana. U TEKSTU POSTOJI ZAGRLJAJ – INTERTEKSTUALNA POVEZANOST ROMANA SATI MAJKLA KANINGEMA SA GOSPOĐOM DALOVEJ VIRDŽINIJE VULF. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 151-168, нов. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/279>. Datum pristupa: 10 јул 2020