Zobenica, Nikolina. " PREVOD ESEJA B. ŠTRAUSA SVE JAČI ODJEK JARČEVE PESME" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 2 Broj 2 (9 септембар 2017)