Bošković, D. (2017). PROBLEM DISLEKSIJE I NAČINI NJEGOVOG PREVAZILAŽENJA U NASTAVI STRANOG JEZIKA. Komunikacija I Kultura Online, 3(3), 221-256. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/163