Ivanović, Branislav. " REFLEKSI SREDNJEVISOKONEMAČKIH GLASOVNIH PROMENA U FRAZEOLOGIJI SAVREMENOG NEMAČKOG JEZIKA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 3 Broj 3 (6 септембар 2017)