Đorđević, Dragana. " KVALITATIVNA ANALIZA LEKSIČKIH, MORFOLOŠKIH I SINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA SPORTA U SAVREMENOM STANDARDNOM ARAPSKOM JEZIKU" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 3 Broj 3 (6 септембар 2017)