Đorđević, Dragana. " KVALITATIVNA ANALIZA LEKSIČKIH, MORFOLOŠKIH I SINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA SPORTA U SAVREMENOM STANDARDNOM ARAPSKOM JEZIKU." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 3.3 (2012): 9-43. Web. 6 авг. 2020