Đorđević, D. 2017 сеп 6. KVALITATIVNA ANALIZA LEKSIČKIH, MORFOLOŠKIH I SINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA SPORTA U SAVREMENOM STANDARDNOM ARAPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 3:3