Đorđević, D. (2017). KVALITATIVNA ANALIZA LEKSIČKIH, MORFOLOŠKIH I SINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA SPORTA U SAVREMENOM STANDARDNOM ARAPSKOM JEZIKU. Komunikacija I Kultura Online, 3(3), 9-43. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/141