ĐORĐEVIĆ, Dragana. KVALITATIVNA ANALIZA LEKSIČKIH, MORFOLOŠKIH I SINTAKSIČKIH OSOBINA JEZIKA SPORTA U SAVREMENOM STANDARDNOM ARAPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 9-43, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/141>. Datum pristupa: 06 авг. 2020