Silaški, Nadežda. " BILJANA RADIĆ-BOJANIĆ: STRATEGIJE ZA RAZUMEVANJE METAFORIČKOG VOKABULARA" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (5 септембар 2017)