Silaški, Nadežda. " BILJANA RADIĆ-BOJANIĆ: STRATEGIJE ZA RAZUMEVANJE METAFORIČKOG VOKABULARA." Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], 5.5 (2014): 273-276. Web. 3 јул. 2020