Cakeljić, V. 2017 сеп 5. TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA STRANI JEZIK STRUKE: PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST LSPBG2014, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu. Komunikacija i kultura <em>online</em>. [Online] 5:5