Simović, Saša. " EDGAR ALAN PO, KNJIŽEVNA KRITIKA I ČASOPISI – JEDAN OSVRT" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (5 септембар 2017)