Vidić, Jasna. " REČNIK U NASTAVI FRANCUSKOG JEZIKA ZA AKADEMSKE POTREBE" Komunikacija i kultura <em>online</em> [Online], Godina 5 Broj 5 (5 септембар 2017)