Vidić, J. (2017). REČNIK U NASTAVI FRANCUSKOG JEZIKA ZA AKADEMSKE POTREBE. Komunikacija I Kultura Online, 5(5), 102-131. Preuzeto od http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/101