VIDIĆ, Jasna. REČNIK U NASTAVI FRANCUSKOG JEZIKA ZA AKADEMSKE POTREBE. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 5, n. 5, p. 102-131, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <http://komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/101>. Datum pristupa: 08 апр. 2020