Izdavač časopisa Komunikacija i kultura online je udruženje Fokus - Forum za interkulturnu komunikaciju.

 

Radove i sva pitanja u vezi sa časopisom možete slati na sledeću adresu: komunikacija.i.kultura@gmail.org.